Tiszabecsi Református Egyházközség
"Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel." (Kolossé 3:2)


ALKALMAINK
- 2010.11.07.

SZERDÁN 16.00 órától Kispaládon tartunk Bibliaórát.

SZERDÁN énekkarral egybekötött Istentiszteletet tartunk Tiszabecsen 18 órai kezdettel!

CSÜTÖRTÖKÖN 17.00 órai kezdettel Tiszabecsen a Gyülekezeti Házban Bibliaórát tartunk.

PÉNTEK Tiszabecs Baba-mama kör 16:30

VASÁRNAP Istentiszteletetek
9:30 Kispalád, 11:00 Tiszabecs

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!Presbitériumunk a 2011. évi tisztújítás után

A Presbitérium a gyülekezet vezetõsége a Református Egyházban.

A Presbitériumot és annak világi elnökét, a gondnokot a gyülekezet választja titkos szavazással.

A Presbitérium elnökei a lelkipásztor és a gondnok.

Gyülekezetünk presbitériumának a gondnokkal együtt 8 tagja van egyenlõ szavazati és tanácskozási joggal, valamint 2 pótpresbiter.

A most szolgálatban álló presbitériumot 2011-ben választotta meg a gyülekezet szabályos szavazással. Eskütételükre 2012. január 08-án került sor. Tagjai a következõk:

Dajka Csaba lelkész

Pál Géza gondnok
Balogh Ernő presbiter
Balogh Ernő presbiter
Horváth Dávid presbiter
Fekete Zsolt presbiter
Lőrincz Gusztáv presbiter
Néma István presbiter
Váczi Gáborné presbiter
Simon Jánosné pótpresbiter
Szegedi Zoltánné pótpresbiter


Feladatkörök és munkaágak

- A lelkipásztor (Dajka Csaba) elsődleges feladata az igehirdetés (istentiszteletek, bibliaórák, egyéb igei alkalmak) és a tanítás (hitoktatás, konfirmációi oktatás, biblia- hitvallás, egyházismeret elmélyítése) a gyülekezetben, a gyülekezeti tagok körében – a Presbitérium megbízása alapján.

- A gondnok (Pál Géza) feladata a gyülekezet működésével kapcsolatos ügyek, tennivalók irányítása, koordinálása – a Presbitérium megbízása alapján.

- A pénztáros (Simon Jánosné) feladata a gyülekezeti gazdálkodás számvitele, a ki- és befizetések intézése – a Presbitérium által megalkotott és elfogadott éves költségvetés alapján.


A presbiterek különböző gyülekezeti bizottságokban végzik feladataikat:

- Missziói-diakóniai bizottság: a betegek látogatása, az elesettek segítése, különféle szeretetszolgálati akciók, gyűjtések, rendezvények szervezése és lebonyolítása,

- Pénzügyi-gazdasági bizottság: a gazdasági vezető munkájának segítése, az éves záró számadás és költségvetés előkészítése.

A bizottságok feladatkörüknek megfelelõen segítik a lelkipásztor munkáját, és felügyeletet gyakorolnak felette.

A Presbitérium általában havonta ülésezik, rendkívüli esetekben gyakrabban is.

Munkájukért és szolgálataikért sem fizetést, sem bármiféle juttatást nem kapnak.
Egyedül Istené a dicsőség!
A Presbitérium 1929-ben, a lelkipásztor vitéz Juhász Ferenc volt.A presbitérium 1991-ben, a lelkipásztor id. Fazakas Sándor volt.A presbitérium 1999-2005, a lelkipásztor Hadházi Tamás volt.A jelenlegi presbitérium 2006-2008 , a lelkipásztor Hadházi TamásPresbitérium 2006-2011 Kustár György és Kustárné Rácz Vera lelkészekkelPresbitérium 2012.
Névsor: Néma István, Lőrincz Gusztáv, Balogh Ernő, Simon Jánosné(pénztáros), Dajka Csaba (lelkipásztor), Pál Géza (gondnok), Horváth Dávid, Szegedi Zoltánné, Váczi Gáborné, Fekete Zsolt, Balogh Ernő


Presbitérium 2016.
Névsor: Balogh Ernő(kántor), Balogh Ernő, Simon Jánosné(pénztáros),Dajka Csaba (lelkipásztor)Lőrincz Gusztáv (gondnok) Szegedi Zoltánné, Váczi Gáborné,Néma István, Horváth Dávid,Fekete Zsolt.

Honlapkészítés