Tiszabecsi Református Egyházközség
"Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel." (Kolossé 3:2)


ALKALMAINK
- 2010.11.07.

SZERDÁN 16.00 órától Kispaládon tartunk Bibliaórát.

SZERDÁN énekkarral egybekötött Istentiszteletet tartunk Tiszabecsen 18 órai kezdettel!

CSÜTÖRTÖKÖN 17.00 órai kezdettel Tiszabecsen a Gyülekezeti Házban Bibliaórát tartunk.

PÉNTEK Tiszabecs Baba-mama kör 16:30

VASÁRNAP Istentiszteletetek
9:30 Kispalád, 11:00 Tiszabecs

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!
Adventi játszóház 2012.MEGHÍVÓ REFORMÁTUS JÓTÉKONYSÁGI BATYUS BÁLRA

MEGHÍVÓ REFORMÁTUS JÓTÉKONYSÁGI BATYUS BÁLRAHittan-évnyitó

A Tiszabecsi Református Egyházközség szeretettel meghívja Önt és családját a 2012. szeptember 09-én 1100- kor kezdődő hittan-évnyitó istentiszteletére. Erre az alkalomra hittanos gyermekeink rövid műsorral készülnek. Imádságos szívvel, közösen készüljünk az idei tanévre.

Tisztelettel: Dajka Csaba
lelkipásztor

GEDEON hittanos tábor

2012. július 09-13-ig egyházközségünk lelkipásztora Dajka Csaba és felesége Dajkáné Vári Viktória (no és a szorgos fiatal segítők - a szerk.) tábort szervezett a gyerekek részére melynek a Gedeon Lovagi tábor nevet adták.
A hét minden napján megismerkedhettünk a Biblia egy kevésbé ismert személyének, Gedeonnak az életét. A napokat reggeli tornával kezdtük, majd a finom tízórai elfogyasztása után énektanulás következett. Miután az énekek már jól mentek megismerkedtünk a történetekkel, amik elmesélték Gedeon útját, feladatait, amit Isten adott neki. A történtek nagyon tanulságosak voltak mindenki számára, tanultunk is belőlük. A kézműves foglalkozások során azokat a tárgyakat készítettük el, amikre általában egy lovagnak szüksége volt. A szabadtéri programok a hősünk egy-egy tettét tükrözték, amit minden gyerekek nagyon élvezetek. Ezekben a feladatokban a csapatok összemérhették erejüket. A legjobban teljesítőket pontokkal (lángocskákkal) jutalmazták a versenyben való részvételért. Az utolsó, pénteki napon a szerzett pontokat ajándékokra lehetett beváltani.
Ez a hét mindenki számára tanulsággal szolgált, a legkisebbektől a legnagyobbakig.
Szeretnék köszönetet mondani a sok élményért, szórakozásért a tiszteletes bácsinak és feleségének, a tízórai és az uzsonna biztosításáért a szülőknek az ebédért pedig a szakácsnéniknek. Nagyon örülök, hogy én is ott lehettem!
Molnár Márkó


Ezúton mondunk köszönetet a gyerekek nevében mindazoknak, akik támogattak bennünket, hogy táborunk színvonalas és jól megszervezett lehessen. Így kérjük Isten gazdag áldását a szülőkre, akik gyermekeink ellátásáról gondoskodtak, a polgármesteri hivatalnak, akik anyagi segítséget nyújtottak, az Attila diszkont vezetőjének, aki minden táborozó gyermek számára ingyen, egy-egy labdát biztosított. Emellett köszönjük az adományokat, felajánlásokat és minden egyes értünk mondott imádságot, bíztató szót, amely mind-mind arra ösztönöz bennünket, hogy folytassuk az elkezdett (olykor nehéz, de áldott) munkát.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük azon ifjú segítőknek az aktív részvételét, akik igyekeztek a terhet a vállunkról levenni és közreműködésükkel felügyelni, koordinálni a háttérmunkákat.
2 éves a gyülekezet énekkara

2 éves a gyülekezet énekkara

Március közepén ünnepeltük gyülekezetünk énekkarának második „születésnapját”. Erre az alkalomra serényen készültek asszonytestvéreink, de talán nem túlzás azt állítani, hogy legnagyobb meglepetésünkre az szolgált, amikor Váczi Gáborné Marika néni megjelent - saját tervezésű és készítésű -születésnapi tortájával. Ha élhetek egy szójátékkal, azt kell mondanom, hogy a hab a tortán az volt, hogy egy ismert dicsőítő ének kottáját olvashattuk le a tortáról. Ez az ének pedig így hangzik: „Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van…”
Valóban nem ismerjük az Isten tervét, nem látjuk előre az utat, ami előttünk áll, de örömmel tölthet el bennünket a tudat, hogy ismeretlen bár az út, mégis van egy útitársunk, aki mellettünk áll, aki kísér bennünket és fogja a kezünket, mert Ő az Úr, Aki oly csodásan működik. Ennek a csodának lehetünk nap, mint nap részesei. Ehhez a csodához tartozik, hogy kicsi gyülekezetünk elmondhatja magáról, lelkes tagokból álló énekkarral rendelkezik, akik az elmúlt hónapok történései (lelkészváltás) ellenére is, bár nem volt könnyű, mégis kitartottak. Örömömre szolgál, hogy ennek a csapatnak én is tagja lehetek, - tudom tagságom a legfiatalabb, és ez az évforduló nem az én érdemem –bízom abban, hogy a jubileumi ünnepségek száma még koránt sem ért véget! Ezúton köszönöm mindenkinek, az aktív részvételt, az áldozatvállalásokat. Reménység szerint még sok szép kórusművel örvendeztethetjük meg a nagyérdeműt.

SOLI DEO GLORIA!

RAJZPÁLYÁZAT

Húsvéti rajzverseny

A Tiszabecsi Református Egyházközség rajzpályázatot hirdet a hittanos gyermekek számára!

I. Kategória 1-4 osztály
II. Kategória 5-8 osztály

Az alkotások témája: Az én húsvétom!

Az elkészült művek beadási határideje:
2012. március 25. (vasárnap)

Eredményhirdetés: 2012. április 01.(vasárnap du.)
Díjazás: értékes tárgynyeremények kategóriánként!


Bővebb felvilágosítást a képre kattintva kaphat!
Imahét 2012

2012.február 07-12 között tartjuk gyülekezetünkben Imaheti alkalmainkat, minden este 18 órai kezdettel, a gyülekezeti házban. Imahetünk utolsó napján, vasárnap délelőtt megterítjük az Úrnak szent asztalát.Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra!Presbiterek eskütétele

Presbiterek eskütétele

A Magyarországi Református Egyház életében a 2011-es esztendő a választások éve volt, ugyanis a gyülekezetek újra vagy újonnan választhatták a 6 éves ciklusra szóló nem lelkészi tisztségviselőiket (gondnok, presbiter). A tiszabecsi eklézsiában az újonnan felállított presbitériumban immáron 8 fő presbiter és 2 fő pótpresbiter szolgál. Gyülekezetünk szolgáit ünnepélyes alkalmon, 2012. január 08-án iktattuk be, amikor is az istentisztelet keretén belül fogadalmat tettek Isten és a gyülekezet színe előtt. Ugyanezen az alkalmon köszöntük meg gyülekezetünk egykori hű sáfárainak az áldozatkész több éves, évtizedes áldozatkész munkáját.


Honlapkészítés