Tiszabecsi Református Egyházközség
"Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel." (Kolossé 3:2)


ALKALMAINK
- 2010.11.07.

SZERDÁN 16.00 órától Kispaládon tartunk Bibliaórát.

SZERDÁN énekkarral egybekötött Istentiszteletet tartunk Tiszabecsen 18 órai kezdettel!

CSÜTÖRTÖKÖN 17.00 órai kezdettel Tiszabecsen a Gyülekezeti Házban Bibliaórát tartunk.

PÉNTEK Tiszabecs Baba-mama kör 16:30

VASÁRNAP Istentiszteletetek
9:30 Kispalád, 11:00 Tiszabecs

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!
Adventi játszóház

Az év vége felé, az ünnepekre való lázas készülődés előtt, hittanos gyermekeink számára kézműves foglalkozást tartottunk, ahol kreatív karácsonyi díszeket, üdvözlő lapokat készíthettek. Ezen az alkalmon kicsik-nagyok egyaránt kipróbálhatták kézügyességüket. A kitartó munkának meg lett az eredménye!
Adventi vásár

Gyülekezetünk szorgos kezű asszonytestvérei az ünnepek közeledtével sem tétlenkedtek.Kitartó munkájuk gyümölcseit, ideális karácsonyi ajándékként gyülekezeti tagjaink megvásárolhatták. Az ebből befolyt összeget gyülekezetünk javára ajánlottuk fel.
Adventi zenés áhítat

Az utolsó hónap első szombatján a Debrecen-Kerekestelepi gyülekezet fiataljaiból álló ifjúsági zenekar örvendeztetett meg bennünket a zene már oly sokszor megtapasztalt jótékony hatásaival. Az „Egykor” (nevüket a páli levél alapján választották - I. Korintus. 13,13) zenekar hat képviselője jött el gyülekezetünk közösségébe, hogy hitükről, keresztyén meggyőződésükről bizonyságot tegyenek. Szabó Béla nagytiszteletű úr köszöntése után el is kezdődött az alkalom. A zenekar a tiszteletes úr által felolvasott bibliai igékre reflektált, válaszolt egy-egy énekkel. „Énekeljetek az Úrnak új éneket”- hallhattuk az igét. Mit jelent új éneket énekelni? Nem csupán azt, hogy új kottát, új dallamot, új szöveget tanulunk, hanem azt hogy az új éneket új szívvel énekeljük. Új szívet pedig - amint tudjuk - nem transzplantáció által kap a hívő ember, hanem hit által. Valóban jó volt látni, ahogy a zenekar megújult szívvel énekel. A jelenlévők arcán látszott az izgalom és a meghatódottság, ahogy a fiatalok dicsőítő énekekkel bizonyságot tettek hitükről. Úgy gondolom, hogy azok, akik részt vettek ezen az alkalmon, nem mentek haza „üres kézzel” és szívvel. Alkalmas volt ez az este arra, hogy az ünnepek előtt elcsendesedjünk és megüresítsük szívünket a közelgő Vendég, Jézus Krisztus érkezésére készülve. Bízom benne, hogy legközelebb, a sok üresen maradt hely is zsúfolásig meg fog telni…
Egyedi Adventi koszorú Tiszabecsen

A tiszabecsi gyülekezet tagjai a hagyományőrző klubbal összefogva - ha mondhatom így - nagy fába(koszorúba!) vágták a fejszét, hiszen egy nagyméretű (3méter átmérőjű!!!) adventi koszorú készítését tervezgették. Hamar a tettek mezejére léptek és a tervek után jöhetett a kivitelezés. Több órányi fárasztó csapatmunkának köszönhetően elkészült a koszorú. Úgy gondolom, a látvány magáért beszél.
Lelkészváltás augusztusban

2011. augusztusában új lelkipásztor foglalta el hivatalát a tiszabecsi és a kispaládi gyülekezetben Dajka Csaba személyében. A korábban itt szolgáló lelkészházaspár NT. Kustárné Rácz Vera és NT. Kustár György,lelkipásztorok Miskolcon folytatják tovább szolgálataikat.

Isten áldását kérjük egykori elöljáróink életére!

Honlapkészítés