Tiszabecsi Református Egyházközség
"Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel." (Kolossé 3:2)


ALKALMAINK
- 2010.11.07.

SZERDÁN 16.00 órától Kispaládon tartunk Bibliaórát.

SZERDÁN énekkarral egybekötött Istentiszteletet tartunk Tiszabecsen 18 órai kezdettel!

CSÜTÖRTÖKÖN 17.00 órai kezdettel Tiszabecsen a Gyülekezeti Házban Bibliaórát tartunk.

PÉNTEK Tiszabecs Baba-mama kör 16:30

VASÁRNAP Istentiszteletetek
9:30 Kispalád, 11:00 Tiszabecs

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!


Néhány mondat a református gyülekezet múltjáról

Szabolcs - Szatmár - Bereg megye legkeletibb és egyben legelmaradottabb részén fekszik településünk, az Ukrán határ mellett, melynek ősi és mindmáig egyetlen felekezete a Református Egyház.

Ez a vidék közel 450 éves református múltra tekinthet vissza. A Református Egyházközség élete, története szorosan összefonódik a község életével. Változást és fejlődést, avagy éppen lemaradást két dolog okozott : a tiszai árvizek és a határszéli létmód.

A hitújítás előtt természetesen római katolikus temploma volt a falunak, de nagyon hamar elérte a reformáció. Köszönhető ez annak, hogy a vidék lakosai átjártak a szomszédos Bereg és Ugocsa vármegyék vásáraira, ahol könnyen megismerkedhettek az új hittel. Az is bizonyos, hogy a környék akkori földesura a Rozsályi Kun család, akik hamar reformátusok lettek, itteni birtokain is terjesztette a reformációt. Az 1500-as évek végére már mindenütt református egyházak állnak és mindenütt már rektori állást is fenn tartanak. A vidék szülötte Milotai Nyilas István, aki tiszántúli püspök, valamint erdélyi udvari prédikátor volt. Jelentős tevékenységet fejtett ki a protestáns iskola-, oktatásügy területén valamint az egyházi, teológiai irodalomban.

Az ősi templomot a már említett és gyakori veszedelem : a Tisza áradása többször is veszélyeztette. Többször kellett újat építeni. A ma is használt, reménység szerint már végleges templom 1907 - ben készült el G. Szabó Mihály lelkészsége idejében, aki arról nevezetes az utókor számára, hogy Szabó Lőrinc nagybátyja volt, aki sokat vendégeskedett nála. Ezeknek a nyaraknak az emléke visszaköszön több versében is.
A Trianoni békeszerződés különösen érzékenyen érintette úgy a térséget, mint a gyülekezeteket, így bennünket is. Az addigi természetes gazdasági, kulturális, oktatási, egyházi központok a határ túl oldalára kerültek, megnehezítve a kapcsolattartást, fejlődést. Az ország peremére kerültek a községek. A jelenlegi megyeszékhely több mint száz kilométer, de a legnagyobb város, Fehérgyarmat is 20-30 km-re van. Miközben Tiszaújlak, ahol valamikor a polgári iskola, a legközelebbi vasútállomás volt és ma is nagy helynek számít, mindössze néhány km-re van. Volt itt már Csehszlovák, Szovjet, most pedig Ukrán határ. Átjárni hol könnyebb, hol nehezebb, de inkább nehezebb volt, megnehezítve a rokoni és egyáltalán bármilyen természetes kapcsolatot a folyó két partja között.

Egy másfajta politikai változás is érzékenyen érintette egyházunk életét. Az un. „málenykij robotra„ elhurcoltak, majd pedig az odamaradtak hiánya hamarosan jelentkezett a tettre-, és áldozatra készség tekintetében. A kommunista hatalomátvétel másik nagy és mélyreható következménye volt az államosítás : valamennyi iskolaépületeinket és egyben az oktatás területén évszázadokig betöltött szerepünket veszítettük el.

Az elmúlt 16 esztendő, a rendszerváltás újabb változást hozott, ezúttal azonban nem elvett, nem lezárt valamit, hanem új lehetőségeket nyitott. Megindulhatott újra a hitoktatás, lassan visszakaptuk épületeinket. A hívek adománya mellett, egyházi, önkormányzati és állami támogatással megindulhatott templomunk, egyházi épületeink felújítása.


Vallástérkép


Tiszabecs vallástérképe
a KSH népszámlálási adatai alapján


A lakosság létszáma: 1049 fő

Egyházhoz, felekezethez tartozik együtt: 1001 fő

Római katolikus: 28 fő

Görög katolikus: 25 fő

Református: 935 fő

Evangélikus: 7 fő

Más egyházhoz, felekezethez tartozik: 6 fő

Nem tartozik egyházhoz, felekezethez: 20 fő

Nem kíván válaszolni: 19 fő

Ismeretlen, nincs válasz: 9 fő


Honlapkészítés